Navigation
O Firmie

Przedsiębiorstwo Nasze powstało w 2009 r. jako firma inżynieryjno-budowlana zajmująca się wykonywaniem sieci wodnych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zbiorników ujęciowych wody, hydroforni, przyłączy wody i kanalizacji itp.

Działamy głównie na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, świadcząc usługi zarówno dla instytucji publicznych jak też dla osób fizycznych.

W ostatnim czasie PPUH "SĘKOWSKI" Sp. z o.o. realizuje zadania inwestycyjne dla takich instytucji i firm jak:

- Gmina Tarnów

- Gmina Miasta Tarnowa

- Gmina Wojnicz

- ABM Solid SA w upadłości układowej

- PWiK w Końskich Sp. z o. o.

- Tarcon Sp. z o. o.

- Complex-Bud Sp. z o. o.

- Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.

- ELZAT Sp. z o.o.

- HEILIT-WOERNER Sp. z o.o.