Navigation
Oferta

Realizujemy zamówienia klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, a także urzędów miast i gmin.

W indywidualnych przypadkach realizujemy zadania włącznie z projektowaniem i uzyskaniem stosownych pozwoleń. W zależności od zakresu zamówienia oraz zapisów w umowie, prace wykonujemy w okresie od 1 dnia do kilku lat.

Oferta cenowa dla Klienta sporządzana jest na podstawie kosztorysu, konstruowanego po dokonaniu wizji w terenie oraz po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i obejmuje ona koszt wszelkich prac niezbędnych do wykonania zadania wraz z obsługą geodezyjną. W ofercie określa się również termin realizacji zadania, jak i okres gwarancji na wykonane prace.